Moderaterna reserverade sig inte mot storregion

Landstinget ställer sig bakom förslaget i den så kallade ansvarsutredningen, att dom fyra nordliga länen i framtiden ska bilda en gemensam region. När landstingsstyrelsen i går hade frågan uppe så var det bara sjukvårdspartiet som reserverade sig.

Moderaterna lämnade däremot bara en så kallad protokollsanteckning till förmån för det egna förslaget.

Det här tolkar landstingsrådet Ewa Söderberg som att moderaterna ställer sig bakom förslaget i vilket man uttrycker att det är dom fyra nordligaste länen som tillsammans bör bilda en region.

Men Christina Edfors som representerar moderaterna i landstingsstyrelsen säger att protokollet inte ska tolkas så.

– Jag är osäker men fick rådet att en protokollsanteckning skulle var det rätta sättet att uttrycka partiets ställningstagande på. Om det blev fel så är det ett misstag. Moderaterna är helt klart motståndare till en storregion i Norrland som består av alla fyra nordligaste länen, säger Christina Edfors till Radio Västernorrland.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se