Ökad arbetslöshet i Västmanland

Arbetslöseheten i Västmanlalnd ökade i november jämfört med november förra året. I slutet av månaden var 3 % av västmanlänningarna öppet arbetslösa samtidigt som 5,8 % deltog i någon form av arbetsmarknadsprogram. Det visar siffror från länsarbetsnämnden.
Däremot var det färre personer i Västmanland som varslades om uppsägning under november i år jämfört med förra året. Under månaden varslades 140 personer, förra året var motsvarande siffra 229. Då som nu är det framförallt personer i tillverkningsindustrin och vissa företagstjänster, som till exempel IT-konsulter som varslats.