Lagändring ska snabbstoppa friskolor

Skolminister Jan Björklund är öppen för att låta snabbstoppa skolor som inte följer bestämmelserna. Tidigare i veckan återkallade Skolverket tillståndet för friskolan Sebor i Borlänge.

Skolverket anser att Borlängeskolans brister är så allvarliga att verksamheten borde stoppas med omedelbar verkan. Men med dagens bestämmelser kan Skolverket inte snabbstoppa någon friskola utan det kan dröja flera år.

Ett förslag till en ny skollag väntas 2009.