Stort intresse för äggdonation

Intresset för äggdonation är stort bland barnlösa par. Äggdonation blir tillåtet i Sverige från och med nästa år och redan nu står flera hundra par i kö rapporterar P4- programmet Efter Tolv. Men trots att lagen om äggdonation träder i kraft vid årsskiftet så är Socialstyrelsen ännu inte klar med riktlinjerna för äggdonation.