Försenade EU-bidrag till öns lantbrukare

Även årets utbetalningar av EU-bidragen till de gotländska lantbrukarna kommer att försenas.
Förra årets utbetalningar blev kraftigt föresenade till följd av förändringar i bland annat datasystemet. Men i år ser Leif Medhammar, lantbruksdirektör vid länsstyrelsen, en viss förbättring mot förra året. När länsstyrelsen är klara med handläggningen av arealstödet så ska de koncentrera handläggningen på betesmarksstödet. Och det är där som de största problemen uppstår eftersom de är svåra att handlägga, berättar Leif Medhammar. Förra året var betesmarksstödet helt nytt och det var mycket arbete för att få det att fungera. Nu är det lite enklare, säger Leif Medhammar.