Fiskföretag polisanmält på Gotland

En fiskhandlare på Gotland som inte redovisat och rapporterat sina inköp av fisk har anmälts till åklagare av Fiskeriverket.
Även en fiskhandlare i Karlskrona har anmälts för samma sak, och fler anmälningar är på gång, enligt Sydsvenska Dagbladet. Fiskeriverket har i dagarna också skickat brev till ett 50-tal andra handlare och begärt in de uppgifter som saknas.