Äldre i Tranås får hjälp med mer

Hyresgäster på kommunens särskilda boenden i Tranås ska mot betalning kunna få hjälp med enklare sysslor i hemmet.
För 260 kronor i timmen ska de gamla få hjälp med sådant som inte ingår i vårdpersonalens ordinarie uppgifter, t ex att spika upp tavlor. Vård- och omsorgschefen i Tranås, Inger Roberts, säger till Tranås Tidning att det är något som framförallt anhöriga som bor utanför kommunen har efterfrågat.