Hörseltest av nyfödda i Karlskoga

Från och med nästa år kommer alla nyfödda barn erbjudas ett hörseltest redan på BB. Karlskoga lasarett blir först ut av länets sjukhus, men samtliga nyfödda i Örebro län ska så småningom får samma möjlighet.
Idag dröjer det alltför ofta ända till barnens fyraårskontroll innan en svår hörselskada upptäcks. -Ur språksynpunkt är det viktig att hörapparater anpassas så tidigt som det bara går, säger överläkare Eva Carlsson på Örebro universitetssjukhus audiologiska enhet. Idag mäts hörseln bara på så kallade riskbarn, det vill säga barn som antingen gått genom en förlossning som kan ha gett hörselskador eller barn som kan ha ärvt föräldrars dövhet eller hörselskada.