Sändningsavbrott i P4

Tekniskt problem i Stockholm gjorde att sändningen av P4-programmet Efter tolv avbröts över stora delar av landet på lördagen. Bland annat över Radio Örebros sändningsområde.
Trots det fortsatte Efter tolv sända för fullt från studion i Örebro. Att sändningen går ner över ett område är allvarligt eftersom P4 har sändningsansvar av beredskapsskäl. Orsaken till avbrottet utreds nu på högsta ort inom Sveriges Radio. - Alla inblandade ser djupt allvarligt på det inträffade, säger Radio Örebros redaktionschef Nina Hjelmgren. Under den tid som avbrottet varade ringde många oroliga lyssnare till Radio Örebro.