Tidningskonflikt avbryts - nytt avtal klart

Konflikten mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna är över. Parterna har enats om ett nytt avtal. Alla stridsåtgärder avbryts. Avtalet är på tre år och ger en löneökning på 10,2 procent.

-Vi har all anledning att vara nöjda, säger SJF:s ordförande Agneta Lindholm Hulthén i en första kommentar.

Striden har bland annat gällt lägstalönerna. Många av journalisterna kommer att nå lönenivån 25 000 kronor innan avtalsperioden är slut, säger Lindholm Hulthén.

”Det allra viktigaste i den här avtalsrörelsen har varit att skapa goda utvecklingsförutsättningar för tidningsföretagen och deras medarbetare - med bibehållen omsorg om kvalitetsjournalistiken. Detta har vi uppnått. Men det första vi nu måste göra är att minimera de långsiktiga skadeverkningarna av den senaste tidens konflikt, som drabbat tidningar, medarbetare och läsare, säger Björn Svensson, Tidningsutgivarnas förhandlingschef, i en skriftlig kommentar.

”Avtalet innebär stora åtaganden och påfrestningar för våra medlemsföretag. Men vi hoppas, trots allt, att vi lagt grunden för en ny fas, där parterna kan fokusera på gemensamma intressen för framtid och utveckling.”

TT