Iraks vapenlistor hos FN

I Bagdad har representanter för Iraks ledning överlämnat dokumentet över landets vapeninnehav till personal på FN:s kontor. De står fast vid att Irak inte har några massförstörelsevapen kvar.
Ungefär samtidigt med överlämningen läste irakisk TV upp ett brev till Kuwaits folk, där president Saddam Hussein ber om ursäkt för Iraks invasion 1990. Där uppmanades också kuwaitierna att sluta upp bakom Iraks kamp mot eventuella ockupationstrupper.