Saddam Hussein ber Kuwait om ursäkt

Ungefär samtidigt som Irak överlämnade dokumenten över landets vapeninnehav till FN bad Saddam Hussein det kuwaitiska folket om ursäkt för Iraks invasion 1990.
Ursäkten framfördes i ett tjugo minuter långt tv-tal som hölls på bästa sändningstid. I talet uppmanades kuwaiterna att sluta upp bakom Iraks kamp mot eventuella ockupationstrupper. Enligt Saddam Hussein var skälet till ockupationen 1990 att Irak ville rädda landet från USA. Kuwait avvisade omedelbart Iraks ursäkt, och den kuwaitiske informationsministern sade att talet var ett försök från Saddam Hussein att underblåsa terrorism. Enligt informationsministern innehöll talet rena provokationer och uppmuntrade till terroraktioner.