Minskad kvot ska kompensera tjuvfiske

Fiskeriverket vill minska den svenska torskkvoten i Östersjön för i år för att kompensera för det orapporterade svenska fisket. Förslaget innebär att det svenska torskfisket stoppas i Östersjön när 92 procent av kvoten är landad. (SR Kristianstad)