Anställningsstopp på Volvo Aero

Krisen i flygbranschen efter terrordåden i USA har börjat få följder på Volvo Aero i Trollhättan. Volvo Aero har infört anställningsstopp och företaget försöker också minska på mängden inkommande material - detta för att inte få för stora lager, om krisen skulle bli ännu värre. - Men några varsel är inte aktuella som läget är nu, säger informationsdirektör Mauritz Ljungman på Volvo Aero.