Ytterligare en miljard på väg till andra landsting

Landstingets kostnader för utjämningssystemet riskerar kan öka med cirka en miljard kronor inför 2005. Orsaken är att reglerna ändras och det slår speciellt mot Stockholmsregionen.
Utjämningssystemet fördelar resurserna så att det ska kunna ges en likvärdig vård över hela Sverige. Det innebär att pengar från områden med hög skattekraft hjälper landsting med låg skattekraft. Att den här fördelningen ska finnas är även samtliga partier i riksdagen överens om. När systemet förändrades 1996 infördes vissa övergångsregler så att effekterna inte skulle slå ingom fullt ut från dag ett - och när nu den övergångstid löper ut så ökar kostnaderna för Stockholms läns landsting med cirka en miljard per år. Den ökade kostnaden är enligt socialdemokratiska landstingrådet Dag Lasrsson med i budgeten och bidrar till att det totala underskottet för 2005 beräknas till drygt 2.3 miljarder. Och om det inte sker några större förändringar på inkomst eller utgiftsidan så kommer underskottet i Stockholms läns landsting att fortsätta öka. Den parlamentariska utredning som ser över utjämningssystemet ska vara färdig i oktober 2003.