Fyrar vittrar sönder

Våra kustfyrar håller på att vittra sönder och något behövs göras. Det menar moderate riksdagsledamoten Inger René. I ett brev till näringsminister Björn Rosengren frågar hon vilka åtgärder han tänker ta till för att rädda kustfyrarna. Tidigare fanns det samhällen vid varje fyrplats. Idag är dom flesta automatiserade och utanbemanning. Väderleksförhållandena utsätter dom gamla fyrarna för stora påfrestningar - en del är redan i dag bortom all räddning, skriver René i sitt brev.