SJ och Blekingetrafiken närmar sig överenskommelse

Kustpilen kan komma att läggas ner 2004. SJ vill dra sig ur sitt kostsamma avtal med Blekingetrafiken, som löper fram till 2007.
Hittills har Blekingetrafiken sagt nej, men nu börjar man närma sig en överenskommelse, skriver Blekinge läns tidning. Blekingetrafikens VD Hans Jonasson säger att man fått ett erbjudande av SJ som går ut på att SJ hjälper till med försäljningen av Blekingetrafikens diseldrivna tåg, som kommer att tas ur bruk när kustbanan elektrifieras. Enligt SJ ska elektrifieringen av kustbanan också kunna påbörjas tidigare än planerat. Frågan är vad som ska hända med kustpilentrafiken under tiden som arbetet pågår. SJ vill lägga ner trafiken helt, men Hans Jonasson är tveksam och säger att den saken inte har diskuterats.