Saddam Hussein bad Kuwait om ursäkt

Kort efter det att redogörelsen över den irakiska vapenarsenalen överlämnades till FN bad Iraks ledare Saddan Hussein om ursäkt för invasionen av Kuwait 1990, rapporterar SR:s korrespondent Lars Kobbe.
Den irakiske informationsministern Muhammed al-Sahaf, här med engelsk tolkning, läste upp Saddam Husseins över 20 minuter långa tal mitt under bästa sändningstid i den irakiska televisionen. Talet riktades till det kuwaitiska folket – inte till den ledande familjen al-Sabah, som i olika omskrivningar sades vara USA:s ombud och därmed arabiska förrädare. ”Ville rädda Kuwait från USA” Saddam Hussein sade att skälet till att Irak invaderade Kuwait i oktober 1990 var att han ville rädda landet från USA – ett uttalande som säkert kommer att förvåna många människor i Kuwait, som fortfarande minns fasorna som de irakiska invasionsstyrkorna spred omkring sig. Anledningen till att Saddam Hussein kommer med sin ursäkt just nu kan man bara spekulera kring. Kommer att få full täckning En orsak kan vara att den irakiske ledaren, som han gjort många gånger tidigare, vill försöka nå den allmänna opinionen i arabvärlden och gå förbi regimerna. Han kan vara säker på att ett uttalande som det på lördagskvällen just nu – när det sker samtidigt med överlämnandet av Iraks ståndpunkt när det gäller FN-inspektionerna – kommer att få full täckning i världens medier och därmed spridning rakt in i miljoner människors hem runt om i arabvärlden.
Lars Kobbe, Kairo

Kuwait kommenterade sent på lördagskvällen Saddam Husseins ursäkt. Det kuwaitiska parlamentets talman avfärdade ursäkten som meningslös och sade att den bara är ett desperat försök att försöka skapa motsättningar mellan Kuwaits folk och ledare. Kuwaits informationsminister säger att talet är ett försök att uppmuntra till terror-aktioner.