Högskolan går samman med universitet

Örebro universitet och Mälardalens högskola ska gå samman i en federation. Fler högskolor och universitet kan komma att ingå i federationen.

Styrelserna för respektive lärosäte sade på torsdagen ja till avsiktsförklaringen att bilda federation. Nästa steg blir nu att arbeta fram en konkret modell hur sammanslagningen ska gå till, berättar Ingegerd Palmér, rektor vid Mälardalens högskola. Dagens beslut innebär också att fler än Örebro och Mälardalen kan gå in i federationen:

– De lärosäten som är intresserade och bedöms lämpliga ska inbjudas att delta i processen, säger Palmer till TT.

Federationen innebär att Örebro och Mälardalen - och kanske fler - skapar en gemensam myndighet med gemensam ekonomi och personalansvar. Myndigheten har en styrelse och en förbundsrektor, samt en rektor för vardera lärosäte.

Syftet med Örebro-Mälardalens universitet är att bli mer konkurrenskraftigt.