Utsläppsrätter för koldioxid kan säljas i EU

I nästa vecka kommer EU:s miljöministrar att fatta ett beslut som kan bana väg för handel med utsläppsrätter för koldioxid i kol-, olje- eller gaseldade anläggningar.
Tanken är att ett företag som lyckats bra med att minska sina utsläpp av koldioxid ska kunna sälja utsläppsrätter till andra företag. Handeln är ett led i EU:s åtagande i Kyotoprotokollet att minska utsläppen av växthusgaser med åtta procent till 2012.