EU inför handel med koldioxidutsläpp

Om ett par år kan företag inom EU börja handla med utsläppsrätter, alltså börja köpa och sälja utsläpp av koldioxid, för att EU ska uppnå klimatmålet i Kyotoprotokollet. EU ska minska sina utsläpp med åtta procent till 2012.
Ett avgörande beslut fattas i nästa vecka vid miljöministrarnas möte i Bryssel, men frågan är om systemet verkligen kommer att minska utsläppen. – Min förhoppning är att det ska bli ett verksamt verktyg, men än så länge kvarstår mycket. Vi måste se till hur många utsläppsrätter som delas ut och det kommer bli mycket avgörande för hur effektivt detta blir, säger miljöminister Lena Sommestad. Handeln ska starta 2005 Enligt EU-förslaget ska handeln med utsläppsrätter sätta i gång 2005. Fasta anläggningar, alltså kraft- och värmeverk och energiintensiv industri, kan delta i handeln. Det innebär att den som har lyckats minska sina utsläpp utöver målet kan sälja utsläppsrätter till ett annat företag, som inte har lyckats lika bra. Nästa år måste Sverige upprätta en nationell plan och fördela utsläppsrätter på kol-, olje- och gaseldade anläggningar, men ett problem är att den som idag har stora utsläpp också kommer att få störst utsläppsrätter att handla med. Det är något som knappast är pådrivande för utsläppsminskningar. – Från svensk sida har vi tyckt att detta är mycket problematiskt. Vi har alltså en gratis tilldelning efter historiska utsläpp som grund. Vi hade velat se auktionering istället för att gynna företag som hade varit tidigt ute. Tyvärr fick vi inte gehör för detta, säger Lena Sommestad. Vad ser du för risk för att det här blir väldigt komplicerat, invecklat och svårt att kontrollera? – Det finns risker. Vi ska vara medvetna om att det här är ett nytt system. Dock har vi sett system med utsläppsrätter fungera till exempel i USA, så ambitionen måste nu vara att få det här att fungera så enkelt och okomplicerat som möjligt och det ska vi arbeta hårt för. I USA har man tidigare kunnat handla med andra typer av utsläpp, till exempel svaveldioxid. Att handla med utsläppsrätter för växthusgaser är helt nytt, och det blir nu en försöksperiod mellan 2005 och 2008. Företagen kommer alltså att köpa och sälja hetluft av varandra, men det är inte nog med köp och sälj av koldioxid. I Sverige vill regeringen också införa gröna elcertifikat för att tvinga fram satsning på förnyelsebar energi. Det är mycket att hålla reda på i den svenska energipolitiken, och risk för kaos. – Jag tror inte att det blir kaos. Däremot ska vi vara medvetna om att vi prövar nya instrument, och jag är mycket noga med att vi ska utvärdera detta och verkligen också se på sikt miljöeffekten, och vi måste vara beredda att se att det kanske finns det som vi måste ompröva för att det här ska fungera väl, säger Lena Sommestad.
Ingrid Gustavsson