Höftledsoperationer får godkänt

Höftledsvården på fyra sjukhus i Skåne får klart godkänt i en granskning av logistiken som Region Skånes revisorer låtit göra. Likaså gäller det gråstarroperationerna på de undersökta sjukhusen.
Det är sjukhusen Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm och Helsingborg som har undersökts. 25 höftledspatienter och lika många gråstarrpatienter per sjukhus har följts. Man har bland annat kontrollerat tiden från remiss till förundersökning. Den tiden är till exempel dubbelt så lång i Kristianstad som i Ängelholm när det gäller gråstarr. Vill träffa samma läkare Man har också följt procedurerna för hur patienten får betala och hur förberedelse inför operation görs, kontrollerat återbesök och frågat ut patienterna. Svaren visar att nästan inga patienter upplever onödig väntetid. Nio av tio patienter betonar vikten av att träffa samma läkare under hela vårdförloppet. Stor tillfredsställelse När det gäller höftledsoperationerna i Hässleholm och Helsingborg upplevs skillnaderna där också som små mellan sjukhusen utöver att väntetiderna i Hässleholm är mycket långa. Också här är förnöjsamheten bland de tillfrågade patienterna stor och revisorernas konsulter anser att den absoluta majoriteten av patienterna upplever stor tillfredsställelse med såväl interna väntetider, behandling som information.