Högskolan kan gå samman med universitet

Allt tyder nu på att Mälardalens högskola och Örebro universitet kommer att ingå i en federation. Idag hölls styrelsemöten på båda skolorna och alla var eniga om att man ska börja ta fram ett förslag om hur ett federativt universitet skulle kunna utformas.

– Det känns väldigt bra, vi behöver ingå i en större organisation, säger . Ingegerd Palmér rektor på Mälardalens högskola är nöjd med beslutet.

Tidigare har man diskuterat en fullständig sammanslagning av Mälardalens högskola och Örebro universitet med det förslaget gick inte igenom. Man kom fram till att det var en för svår och riskabel process. Men nu har alltså lärosätena enas om att gå ihop i en federation. Ingegerd Palmér tycker att fördelen med en federation är att skolorna har kvar sin självständighet samtidigt som man har en gemensam beslutsmakt.

En annan fördel som hon ser är att i och med en sammanslagning med Örebro universitet så få Mälardalens högskola de rättigheter som tillkommer ett universitet. Till exempel att de får driva forskarutbildning över hela fältet inte bara inom teknik som idag. Federationen ger även fördelar för studenterna som får fler utbildningar att väljas mellan.

I framtiden menar Ingegerd Palmér att andra lärosäten som visar intresse för federationen kan komma att inbjudas att delta. Nu väntar ett arbete med att arbeta fram ett förslag om hur federationen ska utformas. Tidigast 2011 kan federationen bli verklighet.

– Nu ska vi planera och berörda, många frågor ska belysas och så måste vi ha mycket diskussioner med personal och studenter, regionala företrädare och näringslivet, jurister.

Nina Mittjas
nina.mittjas@sr.se