Intervjuantagning försvinner

Nu förändras antagningen till läkarlinjen och sjukgymnastutbildningen vid Hälsouniversitetet i Linköping. Det är det så kallade särskilda urvalet som ska tas bort. Det skriver Svenska Dagbladet.
Särskilt urval innebär att ett visst antal studenter kommer in på utbildningen genom antagningsintervjuer, istället för betyg eller högskoleprov. I och med det här gör Linköpings universitet tvärt emot den rådande trenden inom högskolevärlden, där olika intagningsprover på senare år fått större betydelse. Men studenterna i Linköping är kritiska till förändringen. En enkät som gjorts bland läkarstudenter visar att 90 procent av dem som tillfrågats är emot att intervjuantagningen nu försvinner.