Sändningsavbrott i P4

Igår var det sändningsavbrott för P4.
Det har pågått arbete på det ordinarie distributionsnätet för P4. På grund av det har sändningarna den gångna veckan gått via satelit. När arbetet avslutades blev det fel när man skulle återgå till det ordanarie nätet. Satelitkanalen skulle igår användas till i Afton Dans och när dom provade förbindelsen slogs P4 matningen ut.