Personvalet ett fiasko

Politikerna i Berg får nu kritik av professor i statsvetenskap.
För trots att Catrin Mattsson i Bergs kommun var den näst mest populära kandidtaten i personvalet i höst, så ser det inte ut som om hon får några politiska uppdrag. - Det är näst intill förödande för demokratin och det politiska intresset om politikerna inte tar till sig väljarnas åsikter, det säger professor i statsvetenskap Tommy Möller som forskat om just personvalet i Sverige. Även om politikerna inte är lagligt bundna av resultatet i personvalet så anser Möller att politikerna måste ta hänsyn till väljarnas uttalade vilja.