Landstinget vill samarbeta mer med apoteket

Landstinget ska försöka samarbeta mer med Apoteket för att få ner läkemedels-kostnaderna. Landstingsdirektör Johan Assarsson säger att farmaceuterna skulle kunna hjälpa läkarna att se till att det blir rätt läkemedelsförskrivning. Kostnaderna för läkemedel bidrar till en stor del av landstingets budgetunderskott, det handlar om så mycket som 40 miljoner kronor mer än man får statsbidrag för.
Många av våra av äldre har uppåt 30 olika mediciner. Grundprincipen ska vara att man inte ska skriva ut läkemedel som inte behövs.