Regionteatern blir aktiebolag

Regionteatern Blekinge-Kronoberg ska nu drivas som ett aktiebolag istället för en stiftelse.
Det var när landstinget i Blekinge skulle bli stiftelsen Regionteaters tredje huvudman, vid sidan om Landstinget Kronoberg och Växjö kommun, som man upptäckte att en stiftelse inte kan ombildas. Man bedömde då att Regionteatern borde bilda aktiebolag. De två landstingen och Växjö kommun kommer stå som ägare när Aktiebolaget Regionteatern Kronoberg-Blekinge bildas nästa år. Alltså blir det staten som finansierar verksamheten även i framtiden. Landstinget Kronoberg blir den största aktieägararen med 49% av andelarna och kommer få skjuta till drygt sju miljoner per år till verksamheten. Men även om man blir aktiebolag kommer man inte att arbeta för att pengarna på kontot ska växa.