Markgymnasister skriver EUförslag i Strasbourg

18 elever från Marks gymnasium ska som enda svenska klass representera Sverige vid EUparlamentet i Strasbourg.
Eleverna som går samhällsprogrammet på Marks gymnasium ska under en dag tillsammans med 500 europeiska ungdomar diskutera ämnen som demokrati, globalisering, orättvisor bland annat. Sedan ska förslagen läggas fram till EU-parlamentet.