Stadsdelar kritiseras för dålig koll på ekonomin

Fem stadsdelsnämnder i Göteborg kritiseras nu av kommunledningen för att budgetriktlinjer inte följs.
Gunnared, Kortedala, Örgryte, Älvsborg och Frölunda gör inte tillräckligt när dom ekonomiska prognoserna pekar på underskott i år. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Göran Johansson säger till västekot att kommunledningen måste ställa krav så att stadsdelsförvaltningarna håller koll på ekonomin och att detta nu kommer att prioriteras. Den borgerliga oppositionen har ofta kritiserat styrande partier i kommunstyrelsen för att bristande budgetdisciplin i stadsdelarna har tvingat fram ett otal brandkårsutryckningar.