Gott betyg till höftledsvården

Höftledsvården på fyra sjukhus i Skåne får klart godkänt i en granskning av logistiken som Region Skånes revisorer låtit göra. Det gäller även grå-starroperationerna på de undersökta sjukhusen.
Det är sjukhusen i Hässleholm, Kristianstad Ängeholm och Helsingborg som har undersökts. 25 höftledspatienter och lika många gråstarrpatienter per sjukhus har följts. Utredarna har kontrollerat tiden från remiss till förundersökning, den är till exempel dubbelt så lång i Kristianstad som i Ängelholm när det gäller grå starr. Man har också följt procedurerna för hur patienten får betala och hur förberedelse inför operation görs. Svaren visar att nästan inga patienter upplever onödig väntetid. Nio av tio patienter betonar vikten av att träffa samma läkare under hela vårdförloppet. När det gäller höftledsoperationerna i Hässleholm och Helsingborg uppplevs skillnaderna där också som små mellan sjukhusen utöver att väntetiderna i Hässleholm är mycket långa. Men även i Hässleholm är förnöjsamheten bland de tilfrågade patienterna stor och revisorernas konsulter anser att den absoluta majoriteten av patienterna upplever stor tillfredsställelse med såväl interna väntetider, behandling som information.