Ingen förändring av servicen

Kunderna kommer inte att märka någon skillnad i postens service. Detta trots att regeringen i sin budgetproposition tilldelat Posten 400 miljoner kronor för att de ska fortsätta sitt uppdrag med grundläggande kassaärenden.
Orsaken är, enligt Eva-Lotta Persson informationschef på Posten i Västernorrland, att företaget tidigare inte fått tillräckligt betalt för tjänsterna och att dessa pengar är en justering av den betalningen.