Projekt skapar arbetstillfällen i Ljusdal

Ljusdals kommun har fått bidragspengar från EU:s mål 1-program till flera olika projekt i komunen. Bland annat går 14 miljoner kronor till ett projekt för att utveckla Ljusdals små- och medelstora företag.
Målet med projektet är att skapa 300 nya arbetstillfällen och 60 nya företag. 13 miljoner kronor går till utvecklingen av ett turismcenter vid Järvzoo som ska ha utställningar om rovdjur. Lika mycket pengar går till byggandet av en perrong och en väntsal vid bussterminalen och stationsbyggnaden i Ljusdal. Mål 1 är ett program som är en del av EU:s regionalpolitiska åtgärder.