Slutrökt för anställda i Uppsala kommun

Det ska bli stopp för blossande på arbetstid, i alla fall för de kommunanställda inom skolan, förskolan och omsorgen i Uppsala. Nästa vecka kommer nämligen produktionsnämden för vård och bildning besluta att besluta att de 11 000 anställda inte får röka under arbetsdagen.

Däremot fortsätter det vara okej att röka på lunchrasten, den räknas inte som arbetstid. Fredrik Sjöberg är folkpartistisk ordförande i nämnden:

- Vi vill satsa på personalens hälsa och det här är ett led i det hela. Det är också en fråga för brukarna, förskolebarn och andra som inte ska behöva vara där personer har rökt.

När stoppet införs är oklart, kanske om ett år, rökare ska få chansen att sluta först. Kommunen överväger om den ska betala rökavvänjningsbehandling.