Vägarbetare oroliga trots säkerhetssatsningar

Fackförbundet SEKO kräver hårdare tag och högre böter för de som kör för fort förbi vägarbeten. Detta eftersom många av SEKO:s medlemmar som arbetar vid vägbyggen mår dåligt och är oroliga för liv och hälsa.

Vägverket anser att de senaste årens satsningar på ökad säkerhet har haft effekt i form av minskat antal olyckor. Men fackförbundet SEKO, som organiserar tusentals av vägarbetarna, har en annan bild.

- Sju av tio (medlemmar) upplever inte att det blivit någon förbättring vad gäller hastighetsnedsättningar, säger Nicklas Rydh, ombudsman för SEKO Skaraborg.

Vad beror det på tror du?

- Det ökade flödet av trafikanter och den minskade respekten för den enskilde individen, säger Nicklas Rydh.

Säkerheten varierar kraftigt beorende på vilken typ av vägarbete man gör, för de som jobbar i mindre grupper - kanske med att fräsa asfalt eller måla linjer - så är känslan av otrygghet betydligt större.

Ett av SEKO:s förslag för att öka säkerheten är att höja bötesbeloppet till det dubbla för bilister som kör för fort förbi vägarbeten, något som testats i Norge. Det tror Nicklas Rydh är ett effektivt sätt att förbättra moralen:

- Är det något man förstår så är det pengar.