Nytt naturreservat i Östhammar

Östhammar har fått ett nytt naturreservat. Det är inte stort till ytan, men det innehåller en hel del intressanta växt- och svamparter som framför allt är typiska i Uppsala län.
Vid Ånö, mellan Börstil och Hörhuvud, finns länets nyaste naturreservat. Länsstyrelsen har nu fattat belsut om att området på 16 hektar ska skyddas. Orsaken är bland annat Raggtaggsvampen och violgubben, två sällsynta svamparter som visat sig trivas mycket bra i just det här området. Vegetationen är riklig, och det finns många gamla tallar och granar, en del upp till 150 år gamla, och de står blandade med lövträd på en kalkrik mark, vilket gynnar svamparna. Flera av de sällsynta svamparterna har till exempel anpassat sig så de bara lever tillsammans med äldre barrträd. Totalt finns det elva rödlistade arter på platsen - hotade arter, och en del av dom har uppsala län som ansvarsarter, svampar som finns nästan bara här i landet, och dom ska skyddas extra. Den som blir nyfiken på de sällsynta svamparna och växterna tar sig med bil längs väg 288 mellan Gimo och Östhammar och i ett naturreservat är det fritt att gå runt, med kopplad hund. Däremot får man inte förstöra eller skada djur och natur på platsen, inte köra motorfordon eller jaga fågel. Och länet har flera naturreservat att vänta, ytterligare 42 står på tur att bli naturreservat, de största områdena ligger mellan enköping och uppsala, men flest i antalet är de föreslagna reservaten mot kusten och i norduppland.