Riksbankschefen kritiserar företrädare

Den avgående riksbankschefen Urban Bäckström kritiserar sina företrädare Lars Wohlin och Bengt Dennis för att de säger nej till svenskt inträde i den europeiska valutaunionen, EMU. Urban Bäckströms uppfattning är att Sveriges ekonomi kan styras med statsbudgeten istället för med räntan.
Urban Bäckström går till angrepp mot två av sina förträdare Lars Wohlin och Bengt Dennis på Dagens Nyheters debattsida på söndagen. Det handlar om två före detta riksbankschefer som så här i en tidig upptakt till EMU-debatten i olika medier deklarerat att de är motståndare till ett svenskt EMU-medlemskap. Så här sade Bengt Dennis i Ekot för en tid sedan: ”Byt inte ut ett bra system” – Man ska inte byta system som fungerar väldigt bra, och det leder mig till att rösta nej då i folkomröstningen nästa år. De förra riksbankscheferna menar att det finns risker med att lämna ifrån sig räntevapnet till den europeiska centralbanken. Det gör det svårt för oss i Sverige att bekämpa inflationen. Dessutom kommer riskerar Sveriges inflytande i EMU bli litet. Bäckström vill utreda andra vapen Men Urban Bäckström menar i sin debattartikel att Sverige har möjligheter att på andra sätt stimulera eller bromsa den svenska ekonomin och på så sätt påverka inflationen. Ett sätt kan vara att låta regeringen använda statsbudgeten och genom ett system av skatter, som tas bort eller läggs till beroende på konjunktur. Urban Bäckström vill nu att att forskare och andra ska ta fram ett sådant system för att hitta alternativa sätt som kan ersätta räntevapnet, något som i sådana fall Sverige skulle vara bland de första länderna i världen med att ta fram.
Tommy Borglund