Osund konkurrens hotar sågverksjobb

Staten bedriver osund konkurrens genom den egna skogsjätten Sveaskog. Och därmed hotas jobben på många platser i landet. Det menar de fristående så kallade köpsågverken. Peter Gyllengahm är en av ägarna till Sandåsa Timber i Strängnäs, och han tycker att konkurrensen om råvaran till stora delar satts ur spel.
-Konkurrensen är inte på lika villkor. I och med att de prioriterar sin egen sågverksindustri så finns det inte samma mängd timmer på marknaden, säger Peter Gyllengahm. De så kallade köpsågverken saknar egna skogar och köper därför råvaran på marknaden. Och nu tycker de att statliga Sveaskog, med en femtedel av landets skogsinnehav, utnyttjar sin ställning på ett sätt som går ut över dem. Enligt Sågverkens riksförbund har staten inte bara brutit löftet att sälja Assi Domän som ingår i Sveaskog. Det statliga skogsbolaget köper också upp skog från mindre skogsägare med höjda priser på råvaran, och ökade transportkostnader som följd. Strängnäsbaserade Sandåsa Timber med 75 anställda har inte längre några band med statens skogar och klarar sig, men för andra hotas jobben. -De sågverk som är belägna i glesbygder blir satta på svältkost helt enkelt, säger Peter Gyllengahm.