Kris i barnomsorgen i Heby

Situationen inom barnomsorgen i Heby kommun blir allt mer besvärande. 67 barn står idag i kö till en plats och för dom flesta kommer inget erbjudande ännu på många månader.
Kommunen har inte en chans att klara fyramånadersgränsen för dem i kön och anmälningarna mot kommunen till länsrätten blir allt fler. Ingen ljusningen syns heller inför nästa år. Men nu har rektorerna i de båda rektorsområdena i kommunen fått i uppdrag att utreda möjligheterna att ordna fler dagisplatser för att klara lagens krav på max fyra månaders väntan på en plats.