Allt fler vill slippa julklappar

Var tredje svensk vill helst slippa julklappar, visar en enkät Sifo gjort på uppdrag av TT. Det är nästan dubbelt så många som för tio år sedan.
Störst är klappmotståndet i åldersgruppen 50-64 år, där 46 procent av männen och 36 procent av kvinnorna helst skulle avstå. Just kvinnorna i åldersgruppen 50 till 64 år uppvisar den särklassigt största ökningen av klapptrötthet jämfört med för tio år sedan. Enkäten visar också att TCO-medlemmar är avsevärt mer trötta på julklappr än än LO- och Saco-anslutna.