Personalbrist på Karlshamnsverket

Karlhamnsverket behöver 10-12 personer för att klara vintern. Hälften av den el som all svensk kärnkraft kan producera på ett år fattas och därför ska Karlshamnsverket bidra med en del av den elen.
Enligt Bengt Norman som är VD på Karlshamnsverket har situationen inte har varit så här besvärlig sedan slutet på 60-talet. Nederbörden har varit mycket under det normala i norra Sverige, och i Norge är många vattenmagasin bara halvfyllda.