"Svart" lista hot mot järnvägar

På banverket finns en lista över planerade nedläggningar av järnvägssträckor i landet.

Större delen av länets järnvägslinjer berörs,  skriver Östran Nyheterna.

Varken på Stångådalsbanan eller på Tjustbanan skulle det, enligt listan, gå att åka tåg hela vägen.

Banverkets regionale direktör Jens Möller är också kallsinnig att rusta upp sträckor med hjälp av med pengar som kommunerna i regionen skulle låna ut till banverket för att tidigarelägga och säkra projekten.  Detta skulle annars gällt sträckan Emmaboda- Karlskrona.

57 bandelar i landet finns på nedläggningslistan, varav tio sträckor finns i länet.

Den enda sträcka som inte berörs alls av denna ”svarta” lista är kust-till-kust -sträckan Kalmar- Göteborg.