Provisoriska lokaler klara för Transtrandselever

Friskoleföreningen i Transtrand har lyckats ordna fram tillfälliga lokaler där eleverna ska få undervisning från och med måndag.

Det är Kooperativet Paviljongen och Backa Ordenshus som ska inhysa eleverna, i avvaktan på regeringsbeslutet där man sedan räknar med att få flytta in i den kommunalägda Transtrands skola.
Annétthe Zettergren är ordförande i friskoleföreningen och hon är lättad, även om det är en provisorisk lösning