Livsfarliga leksaker säljs i butikerna

Konsumentverket varnar för livsfarliga leksaks-pilar som tidigare varit borta ur handeln men som nu säljs igen i svenska affärer.
Små barn kan komma att kvävas av pilarna, dödsolyckor har inträffat. Pilarna som man varnar för säljs under ett antal namn. De som köpt pilar på senare tid och är osäkra uppmanas att lämna tillbaka leksakerna till butiken.