Demonstration på Nordens Ark

Nätverket Vågbrytaren i Väst demonsterade under söndagens julmarknad på Nordens Ark på Sotenäset, mot utbyggnaden av 3G-master.
Det finns planer på att sätta upp en sådan mast på Nordens Arks område, och demonstranterna tycker att detta är ett hot mot både människor och djur på arken. De vill att utbyggnaden av 3G-masterna ska stoppas tills man kan garantera at strålningen är ofarlig. Lena M Lindén, chef för Nordens Ark säger till Radio Väst att hon inte känner någon oro. Hon tycker tvärtom att det vore bra om man fick bättre mobiltelefonförbindelser från parken.