Vatten utanför Göteborg kloak för tankfartyg

Främmande fiskar, kräftor och alger som kommit till våra vatten orsakar problem längs svenska kusten.

Ofta har djuren och mikroorganisermerna sugits in i fartygens barlasttankar vid avfärd och hamnar här när tankarna töms i hamn.

För att undvika detta kan det bli aktuellt att lastfartyg på väg till Sverige tvingas byta ut sitt barlastvatten i en särskild zon utanför Göteborg.

Sjöfartsverket utreder en särkild ”kloak” i Skagerrak, skriver Dagens nyheter.