Lottakår vill ha kvinnlig värnplikt

Kalmarbygdens Lottakår vill införa mönstringsplikt och värnplikt även för kvinnor. Under de senaste årtiondena har medlemsantalt sjunkit och idag återstår bara omkring 100 aktiva medlemmar i Kalmarbygdens Lottakår. Gunilla Öhlin, kårchef för Lottakåren i Kalmarbygden, säger att det behövs fler kvinnor i det svenska försvaret och även Lottakåren skulle kunna dra nytta av obligatorisk mönstring till det militära.