Lantbrukare söker EU-bidrag för samma mark

Flera gotländska lantbrukare söker EU-bidrag för samma mark. En anledning är att 2/3 av gårdarna har mer eller mindre arrendemark på sina arealer och många arrenden är muntliga.
I år har länsstyrelsen haft omkring 15 fall där flera lantbrukare sökt EU-stöd för samma mark, men det här är något som blir alltmer ovanligt säger Leif Medhammar, lantbruksdirektör vid länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar regelbundet att det här inte förekommer. Men om de upptäcker sådana fall kan de kräva tillbaka pengarna 10 år efter en felaktig utbetalning.