Populärt med gym för enbart kvinnor

Gym som enbart vänder sig till kvinnor blir allt vanligare och i Halland märks det extra tydligt. I Kungsbacka finns två kvinnogym och i Varberg och Falkenberg öppnas två nya inom kort. (SR Halland)