Barnarps kyrka lovad miljonbelopp av stiftet

Det är nu klart att Barnaps kyrka utanför Jönköping ska få ett bidrag till deras mögelsanering.

Växjö stift har nämligen beslutat att satsa runt fem miljoner på kyrkan.

Kyrkan har länge haft problem med undertaket som varit murket med både mögel och vattendroppar. Redan tjugohundrafem fick julgudtjänsterna ställas in av den anledningen.